// articol...

Earned Value

Sursa: PMBOK
Prescurtare: EV

Parametrul “Earned Value” cuprinde totalitatea rezultatelor obținute în proiect până în prezent, precum și costurile bugetate (inițial) pentru obținerea acestora.

Din perspectiva Controlling-ului de proiect pe partea executantului proiectului, acest parametru măsoară conformitatea cu planul, din punct de vedere monetar. Din perspectiva beneficiarului proiectului, parametrul măsoară prestația actuală (până în prezent) din proiect.

“Earned Value” se calculează pornind de la nivelul cel mai detaliat al planului de lucru, ca sumă a costurilor planificate inițial pentru acele pachete de lucru, sau porțiuni de pachete de lucru care sunt încheiate la momentul dat. Pentru orice pachet de lucru încheiat, se ia în considerare costul bugetat. Pentru pachetele de lucru începute și nefinalizate se pot folosi mai multe metode de evaluare, precum 0/100, 50/50 sau calculul gradului de indeplinire. De reținut faptul că evaluarea se face cu ajutorul costurilor planificate și nu a celor reale. Dacă acestea din urmă sunt mai mici decât cele planificate, înseamnă că proiectul înregistrează profit, în caz contrar, înregistrează pierderi. Doar în cazul în care mersul proiectului se suprapune perfect peste plan, “Earned Value” este egal cu “Actual Cost”.

Pentru evaluarea stării proiectului, se compară “Earned Value” cu valorile planului actualizat (curent) și/sau ale costurilor actuale (“Actual Cost”), această analiză purtând numele de “Earned Value Analysis”.

Discussion

No comments yet.

Post a comment